ช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกเลย ฤดูฝนนะ

อากาศก็ร้อน ฝนก็ไม่ตกมาให้ชื่นใจเลย พื้นที่อื่นเป็นยังไงกันบ้าง ตกสม่ำเสมอให้สดชื่นหายร้อนกันหรือเปล่า